Förlängt slamtömningsintervall

Fastighet med godkänd avloppsanordning som uppfyller Naturvårdsverkets allmänna råd och som är godkänd av miljöskyddsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år om:

  • antalet boende är litet, eller

  • slamavskiljaren är överdimensionerad

Tillståndet är bundet till den person och den fastighet som anmälan gäller, vid ändrade förhållande ska en ny ansökan göras. Förlängt slamtömningsintervall söks hos miljöskyddsnämnden kan vara tidsbegränsat.

Tillhörande information
Blankett