Föreningsbidrag till organisationer och föreningar som jobbar med funktionshinderfrågor eller med social verksamhet

Föreningsbidrag till organisationer och föreningar som jobbar med funktionshinderfrågor eller med social verksamhet

Förutsättningar för att få föreningsbidrag är att föreningen har minst 10 medlemmar och att föreningen aktivt verkar mot alkohol och droger, mot främlingsfientlighet, för jämställdhet, mångfald och demokrati. Bidrag beviljas till föreningar som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper.

Målgrupperna är:

  • Verksamhet för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
  • Verksamhet för vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation.
  • Verksamhet för fysiska eller psykiska funktionsvariationer.

Ansökan skall vara inlämnad senast 1 april och bidrag betalas ut i juni.

Frågor:

Kontakta oss via växeln: 0322-61 60 00

Ansökningshandlingar

Du hittar blanketter nedan.

Blankett