två barn och en vuxen går på väg hand i hand

Föräldraskapet är världens viktigaste uppgift

Alla föräldrar kan behöva vägledning och hjälp – därför finns föräldrarådgivningen.

Du är förälder och du är den viktigaste personen i ditt barns liv. Du skapar trygga uppväxtvillkor, du sätter gränser och du hjälper ditt barn att utvecklas till en självständig individ.

Det kan komma tider då du känner dig osäker i din föräldraroll, eller funderar på hur du ska förhålla dig till dina, mina och gemensamma barn. Eller kanske du reflekterar över att ni som föräldrar inte har haft möjlighet att prata med varandra på länge om uppfostran och gränssättning.

Vad vi kan göra

Genom samtal kan vi vägleda dig och vara ditt bollplank. Vi kan diskutera vilka utmaningar och hinder du möter och vilka strategier som kan vara till hjälp. Du kan ringa oss och få råd per telefon. Många tycker det är bättre att träffas och reflektera tillsammans i en lugn och neutral miljö.

Det kostar inget att vända sig till föräldrarådgivningen, oavsett hur många samtal och träffar du behöver.

Vanliga frågor och teman

  • Vi behöver få hjälp att samarbeta och diskutera uppfostran och gränssättning.
  • Hur ska jag räcka till som förälder? Mitt barn kräver mer uppmärksamhet än jag kan eller vill ge.
  • Är jag rätt ute eller har jag helt fel? Jag tänker såhär ...

Vi hjälper familjer som har barn och unga i åldrarna 0–20 år och som bor i Alingsås kommun.

Att träffas

Du bokar tid per telefon. En träff varar ungefär en timme. Barn och unga brukar vara med ibland. Vi vill helst träffa de vuxna först. Tillsammans kommer vi överens om vilket uppdrag vi får av dig/er och hur vi ska nå dit. Vi gör en arbetsplan som vi följer upp när vi träffas.

Om föräldrarådgivningen

Vi är en del av socialtjänstens förebyggande verksamhet. Personalen har utbildning i familjeterapi och erfarenhet av barn, unga och föräldrar. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler. För att förbättra oss för vi statistik och ber dig besvara en utvärdering efter du fått hjälp.

Annat stöd

Vi informerar gärna om vilka andra former för stöd och hjälp som finns i Alingsås kommun och hur de fungerar.