Akvarell på målarburkar

Farligt avfall

 

En del av vårt avfall kan ställa till med stor skada på människor och miljö och inte minst inom avfallshanteringen. Det får inte blandas med annat avfall eller spolas ned i avloppet, utan måste tas omhand på ett speciellt sätt. Det gäller avfall som till exempel kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Detta kallas farligt avfall. Kommunerna ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall.

Farligt avfall kan bestå av färgrester, glödlampor och småelektronik (väckarklockor, strykjärn, matberedare m.m.)

Läs mer om de olika avfallsslagen i vänstermenyn.

Hantera varsamt

Farligt avfall måste hanteras varsamt. För att vi ska kunna ta hand om det på ett bra och säkert sätt, är det viktigt att tänka på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller
  • Lämna hellre lite och ofta än mycket och sällan

Miljöstationer

Det finns miljöstationer på bensinstationerna Preem vid Hedvigsberg och Statoil vid Nolby plan (gamla Vänersborgsvägen) samt på Bälinge och Sollebrunn återvinningscentral.