barn under paraply, bara stövlarna syns

Familjerätt

Familjerätten arbetar med frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoption, fastställande av fader- och föräldraskap.

Faderskap/föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av en handläggare vid Socialförvaltningen.

Separation/skilsmässa

Föräldrar som ska separera eller lever separerade och har gemensamma barn kan få information och samtal. Familjerätten hjälper er att komma fram till lösningar i vårdnads, boende och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos Familjerätten.