barn under paraply, bara stövlarna syns

Familjerätt

Familjerätten arbetar med frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoption, fastställande av fader- och föräldraskap.

Faderskap/föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av en handläggare vid Socialförvaltningen.

Separation/skilsmässa

Föräldrar som ska separera eller lever separerade och har gemensamma barn kan få information och samtal. Familjerätten hjälper er att komma fram till lösningar i vårdnads, boende och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos Familjerätten.

Information på andra webbplatser

Socialstyrelsens information om familjerätt. 

Inspektionen för vård och omsorg IVO - tillsynsmyndighet för familjerätt inom socialtjänsten