barn blåser på maskros så fröna sprider sig

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar.

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet. Om det inte finns släktingar eller andra närstående eller om dessa inte har möjlighet att ta hand om barnet kan barnet flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn mot föräldrarnas vilja.

I akuta fall kan barnet flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Kontakt

Har du frågor om familjehem, kontakta familjehemssekreterarna.

Är du intresserad av att bli familjehem? Länk till intresseanmälan

Är du orolig för barn som kan fara illa kontaktar du Mottagningsgruppen, Avdelning Unga.