Alingsås Fairtrade city

Alingsås är sedan maj 2008 utnämnd till Fairtrade City av föreningen Fairtrade. Diplomeringen har funnits från år 2000 i England och i dag finns det nästan 1700 Fairtrade Cities i Europa, USA, Kanada och Australien. I Sverige finns idag 74 diplomerade kommuner. 

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av politiker, tjänstemän, föreningsliv och handel. För att få behålla diplomeringen krävs att kommunen varje år uppvisar framsteg.

När kommunfullmäktige fattade beslut om att ansöka om att bli en Fairtrade City beslutades också att allt kaffe som serveras i kommunen till personal och besökande ska vara Fairtrade-märkt. Numera är även Fairtrade-te och Fairtrade-bananer upphandlade.

Medlemmar i styrgruppen är för närvarande Ingela Andreen ordförande (FP), Gunnel Adler (MP), Jan Boström (Världsbutiken Solen), Marie Skarrie Elmqvist (Missionskyrkan), Inger Andersson, (Svenska kyrkan), Henrik Melin (ICA Maxi), Angelica Lindblad, Anna Kelm och Pernilla Karlsson (ambassadörer) samt MR-strateg Robert Gustavsson, projektsamordnare (tjänsteman, kommunledningskontoret).