Etablera företag i Alingsås

Sök ledig mark

Exploateringsavdelningen förvaltar kommunal mark, säljer industrimark och småhustomter i Alingsås och vi på Näringslivsenheten lotsar dig gärna till rätt personer som kan hjälpa dig i din etableringsprocess.

Välkommen till Alingsås

Vi vill gärna se dig som en del i vår framtida utveckling! Kontakta eller besök oss gärna på Näringslivsenheten så hjälper vi dig vidare i dina tankar, funderingar och frågor.

Alingsås är en del av Göteborgsregionen med en miljon invånare. Vi har ett samarbete med Business Region Göteborg även när det gäller etableringarsprocessen.

Tillhörande information