Boken om lusten att lära

En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling. Lust att lära.

Skola, förskola, förskoleklass och fritidshem erbjuder fantastiska arbetsplatser men också arenor för barn och ungdomar att utvecklas, att finna och utveckla sina resurser och att nå sin oanade potential. Skolan och förskolans värld erbjuder spännande sammanhang för ständiga möten mellan barn, ungdomar och vuxna. Sammanhang där det pågår ett ständigt meningskapande och utveckling, där nya erfarenheter är en del av vardagen för såväl barn, ungdomar och vuxna.

Ett arbete inom förskolans och skolans värld ger förmånen att vara en del i barns och ungdomars utveckling. Vi är med och bidrar till sammanhang där barn och ungdomar får en möjlighet att känner sig kompetenta, inspirerade och betydelsefulla. Sammanhang som ger dem en nyfikenhet på världen, sin omgivning och en lust att lära.

Denna bok bygger på ett samarbete med Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås, där ett omfattande utvecklingsarbete har pågått under flertalet år. Skolledare och pedagoger har generöst delat med sig av sina erfarenheter och goda exempel, vilket ger en naturlig koppling till din vardag och meningsfullhet som skolledare och pedagog. Ledarskapets betydelse ges särskild tyngd.

Förhoppningen är att boken kommer att läsas av dig som brinner för att bidra till barns utveckling, men också av dig som vill bidra till ett gott ledarskap för i såväl arbetet som pedagog och som skolledare samt utveckling av en lärande organisation.

Boken är inspirerad av ett EU projekt Lust att lära och beskriver som en naturlig del också erfarenheter av detta projekt. Se denna bok som en inbjudan till att samskapa framtidens skola och förskola!

 Beställ boken "En lärande organisation".

Du är även välkommen att komma och lyssna till författarna som var på Bokmässan 2014, se Lust att lära på bokmässan.