Barn- och elevhälsa i Noltorp

Specialpedagoger

Annika Torgilsman: 0733-47 93 57

Barbro Yring: 0322-61 69 04, 0721-68 02 07

Lisbeth Oscarsson: 0728-86 81 06 

Yvonne Hanzén: 0729-98 06 69

Skolsköterska

Gunilla Olsson: 0322-61 64 26

Kurator

Annelie Benjaminsson: 0734-26 97 59