Barn- och elevhälsan i Lendahl och Långared

Specialpedagoger

Annika Eriksson: 0702-72 34 40
Camilla Ekberg: 0702-14 66 60

Skolsköterska

Maria Trunk Hugosson: 0322-61 64 53

Kurator

Magnus von Lepkowski: 0702-46 19 40 (Lendahl)
Åsa Grötting: 0734-14 23 63 (Långared)