Barn och elevhälsan i Kullingsberg och Stadsskogen

Specialpedagoger

Annelie Bohlin: 0734-26 98 80 (Kullingsbergskolan)
Anna Sjödin: 0322-61 64 25, 0702-87 48 83 (Stadsskogenskolan)
Elizabeth Erdmann: 0721-61 17 61

Skolsköterska

Jenny Nordblom: 0734-14 22 67 (Kullingsbergsskolan)
Katarina Svensson: 0322-61 64 27, 0706-75 06 34 (Stadsskogenskolan)

Kurator

Annika Sirenius: 0706-86 79 41 (Kullingsbergskolan)
Annelie Benjaminsson: 0734-26 97 59 (Stadsskogenskolan)
Gabriel Skarrie: 0729-98 06 27 (Stadsskogenskolan)