Barn och elevhälsan i Kullingsberg och Stadsskogen

Specialpedagoger

Annelie Bohlin: 0734-26 98 80 (Kullingsbergskolan)
Malin Sävevik: 0322-616425, 0729-980748 (Stadsskogenskolan)
Elizabeth Erdmann: 0721-61 17 61

Skolsköterska

Jenny Nordblom: 0734-14 22 67 (Kullingsbergsskolan)
Katarina Svensson: 0322-61 64 27, 0706-75 06 34 (Stadsskogenskolan)

Kurator

Magnus von Lepowski: 0702-46 19 40 (Kullingsbergskolan/Stadsskogenskolan)

Psykolog

Malin Lundmark: 0322-616209, 0738-608690 (Stadsskogenskolan)