Barn- och elevhälsa i Hemsjö, Ingared, Ödenäs och Västra bodarna

Specialpedagoger

Ulla Pettersson: 0734-15 49 98 (Hemsjö och Ödenäs)
Eva-Lena Helin: 0709-12 02 40 (Hemsjö, Ödenäs, Ingared och Västra bodarna)
Carin Nevander: 0734-26 96 58 (Ingared)
Eva Jaconelli: 0706-75 01 52 (Västra bodarna)

Skolsköterska

Jenny Nordblom: 0734-14 22 67 (Västra bodarna)
Petra Lernås: 0322-61 70 63 (Ingared)
Katarina Svensson: 0706-75 06 34 (Hemsjö)
Susanne Adolfaaon: 0702-49 84 80 (Ödenäs)

Kurator

Gunilla Larsson: 0733-47 93 40 (Hemsjö, Ödenäs och Västra bodarna)
Magnus von Lepkowski: 070246 19 40 (Ödenäs)
Maria Ljung: 0728-86 81 91 (Västra bodarna)