Centralt stöd

Se även Central administration

Enhetschef/ Verksamhetschef- Elevhälsans medicinska insats
Petra Lernås
Tel: 0322 - 61 70 63
Mobil: 0730-32 45 65

Verksamhetschef enligt HSL för psykologer
Malin Hedin: 0702-44 28 42

Psykologer
Niklas Tingsvik: 0702-59 91 70
Axel Jonasson: 0729-98 06 77
Emil Jalonen (föräldraledig)

Specialpedagog
Lena Pettersson: 0322-61 70 65

Språkoteksamordnare
Barbro Yring: 0322-61 69 04

Hörsel- och specialpedagog
Carola Lindbom: 0322-61 70 88

Logoped
Lisen Kjellmer: 0322-616481

Mottagningsgrupp för särskoleinskrivning
Annica Garpebring: 0734 26 95 04
Niklas Tingsvik: 0702-59 91 70
Annelie Benjaminsson: 0734-26 97 59