Barn- och elevhälsan i Bjärke

Specialpedagoger

Eva Johansson (Sollebrunn)
Anneli Malm: 0734-26 99 84 
Camille Ekberg: 0702-14 66 60 (Magra och St Mellby)
Eva Johansson (Magra och St Mellby)

Skolsköterska

Jenny Arvidsson: 0702-15 65 79 (Sollebrunn)
Jazmin Rincon Svensson: 0734-15 50 72 (Magra och St Mellby)

Kurator

Åsa Grötting: 0734-14 23 63