Barn- och elevhälsan i Bjärke

Specialpedagoger

Anneli Malm: 0734-26 99 84 (Sollebrunns skola åk F-3, samt Bjärke förskolor)
Per Petersson: 0729-98 06 84 (Sollebrunns skola åk 6-9, samt SU-grupp)
Linda Svensson: 0729-980851 (Magra skola, St Mellby skola och Sollebrunns skola åk 4-5)

Skolsköterska

Jenny Arvidsson: 0702-15 65 79 (Sollebrunns skola)
Gunilla Fries: 0729-98 07 72 (Magra och St Mellby skolor)

Kurator

Åsa Grötting: 0734-14 23 63