Elevhälsa på högstadieskolorna

Specialpedagoger

Gustav Adolfskolan
Maria Gren: 0734-14 23 67

Nolhagaskolan
Lisa Wahnström: 0734- 15 48 75
Lena OLausson: 0721-61 17 39

Östlyckeskolan
Gunilla Asp: 0734-14 22 68
Malin Andreasson: 0734-26 97 55

Skolsköterska

Gustav Adolfskolan
Marie Nilebäck Johansson: 0734-15 48 73

Nolhagaskolan
Lisbet Larsson: 0706-75 01 02

Östlyckeskolan
Britt-Marie Jonsson: 0703-00 41 57

Kurator

Gustav Adolfskolan
Amelie Paulsson: 0708-69 12 35

Nolhagaskolan
Annika Sirenius: 0706-86 79 41

Östlyckeskolan
Emely Fransson Gicquel: 0729-980861