Installation av eldstad/rökkanal

Här anmäler du installation och ändringar av braskamin, eldstad eller rökkanal.

För att vi ska se att eldstaden följer de lagar och förordningar som finns, behöver vi utöver ansökan en planritning där braskaminen/eldstadens placering är markerad, samt minst en fasadritning där skorstenen är inritad.

Är din konstruktion komplicerad kallar vi till tekniskt samråd. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Installera eldstad och/eller rökkanal kräver att du skickar in en anmälan till oss. Följande situationer kräver alltså en anmälan:

  • Ny installation av eldstad
  • Nyinstallation av eldstad som inte är likvärdig med den tidigare eldstaden
  • Byte eller ändring av skorsten (till exempel installation av ny rökkanal)
  • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
  • Insättning av kassett
  • Byte av bränsleslag (t.ex. olja till pellets)

Med anmälan bifogar du

  • Planritning 1:100 (visa placeringen av eldstaden i byggnaden)
  • Kontrollplan (vilka kontroller du ska utföras)
  • Fasadritning 1:100 (visa placering och höjd på den nya skorstenen över nock)

Fasadritning behövs inte när en befintlig skorsten ska användas. I vissa fall kan också en kontrollansvarig behövas.

Vi se gärna att du bifogar handlingar i filformat: PDF, JPG, JPEG eller TIFF. Uppge gärna vilken storlek (A4 eller A3) det är på originalritningen när du döper filen.

Bifogad fil i din ansökan får inte överstiga 15 MB per styck. Går det inte att komprimera filerna, gör din ansökan digitalt och skicka in ritningarna via posten men hänvisa till din digitala ansökan.

 

Tillhörande information
Blankett