sv Swedish

Publicerad 2023-01-26, kl 13:00

Alfhemsvägen kan användas när körbron i Stadskogen renoveras

Renovering av träbroarna längs Stadsskogengatan sker under våren. Körbron kommer att stängas av helt för trafik vecka 15-20, alltså från den 10 april till den 19 maj.

Omledningen inför renoveringen av körbron är klar (se kartor nedan), och Trafikverket har beslutat att stängningen av en del av Alfhemsvägen skjuts fram till 22 maj.

Bakgrund

Träbroarna längs Stadsskogen är i dåligt skick och måste därför renoveras under våren. Nu är det klart att körbron för fordonstrafik kommer att stängas av helt vecka 15-20, alltså från den 10 april till den 19 maj.
Kommunen har haft en dialog med Trafikverket om deras avstängning av en bit av Alfhemsvägen. De ska bygga ut omformarstationen och då var planen att Alfhemsvägen förbi omformarstationen skulle stängas permanent redan från den 1 mars. Nu blir det inte så, efter en positiv dialog med Trafikverket så kommer Alfhemsvägen inte att stängas av förrän den 22 maj, alltså efter att arbetet som kräver en totalavstängning av bron är klart. Det underlättar betydligt för trafikflödet. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Omledning av fordonstrafiken

Omledningen av fordonstrafiken under tiden körbron är avstängd kommer att ske via just Alfshemsvägen och via Lövekullevägen/Viktoriagatan. Gång- och cykeltrafik längs Stadsskogengatan påverkas inte eftersom minst en gångbro kommer att vara öppen genom hela renoveringen.

Undvik gång- och cykeltrafik på Alfhemsvägen när körbron är avstängd

Kommunen och Trafikverket vädjar dock om att gång- och cykeltrafik undviker Alfhemsvägen när körbron är avstängd. Fordonstrafiken kommer öka markant och då är det mer säkert att som fotgängare eller cyklist välja en annan väg.

Busstrafiken påverkas

Även busstrafiken kommer att påverkas de veckor körbron är avstängd. Hållplatserna Skogstorget och Skogskullen kommer att dras in och det blir också nya ändhållsplatser för Stadskogenbussarna. De vänder då istället vid Skaverydsvägen och Hedvigsbergsvägen. Information kring tider finns i ToGo-appen samt på www.vasttrafik.se.

Bussarna kan inte vända någonstans längs Stadsskogengatan och därför blir det den här justeringen i kollektivtrafiken. Men kommunens trafikenhet tror totalt sett att detta blir en bra lösning, mycket tack vare att Trafikverket varit behjälpliga med att hålla Alfhemsvägen öppen lite längre.

Kartor för omledning

Omledning fordonstrafik
Omledning kollektivtrafik

Telefontid trafik- och planeringsenheten

NULL

Kontakta trafik- och planeringsenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering