sv Swedish

Publicerad 2022-12-23, kl 10:54

Omledning av trafiken vid vägarbete i järnvägsunderfarten i Alingsås

Trafiken leds om förbi vägarbetet i järnvägsunderfarten på väg 180 i Alingsås. Där vägen passerar under järnvägsbron har skadad asfalt och hög grundvattennivå orsakat problem en längre tid.

Beräknad tid för färdigställande är i början på 2023.

Vid frågor kontakta Trafikverket som ansvarar för väg 180. Läs mer här på Trafikverkets hemsida.

Alingsås kommun