Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2021-10-12, kl 14:09

Ny gång- och cykelbana på Bockholmsvägen

Alingsås kommun bygger ny gång- och cykelbana på Bockholmsvägen. Arbetet startar vecka 42 och beräknas pågå till och med vecka 47.

Arbetet genomförs för att säkra tillgängligheten och framkomligheten för gående och cyklister men även som en åtgärd för att sänka hastigheter på vägen. Vi ser arbetet även som en del i att utveckla gång- och cykelinfrastrukturen i staden Alingsås.

Åtgärd

Vi kommer bredda trottoaren på norra sidan till en tre meter bred gång- och cykelbana.

Vissa trafikstörningar

Arbetet kommer försvåra framkomligheten en del men vi ber er ha överseende och köra sakta för att skapa en god arbetsmiljö för våra kollegor.

Telefontid Trafik och planering

NULL

Kontakta Trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering