Dricksvattenkvalitet

Vårt viktigaste livsmedel

Vi behöver alltid ha tillgång till rent, hälsosamt och gärna gott dricksvatten. Att dricka kranvatten är miljövänligt och mycket billigt (jämfört med flaskvatten).

I Alingsås kommun arbetar vi aktivt för att ha ett bra dricksvatten i våra kranar. Det innebär att skydda vattentäkterna från föroreningar och att ständigt utveckla våra rutiner, vattenverkens reningsprocesser och underhållet av ledningsnätet.

Alingsås tätort, Västra Bodarna, Ingared och Norsesund får sitt dricksvatten från Hjälmareds vattenverk. Råvattnet till Hjälmareds vattenverk tas från Färgensjöarna. Sollebrunn-Stora Mellby, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs får sitt dricksvatten från grundvattenverk.

För att kontrollera vår kvalitet så har vi onlinemätning på viktiga processparametrar. Dessutom följer vi upp dricksvattenkvaliteten genom regelbundna provtagningar. 

Provtagning på dricksvattnet i Alingsås kommun tas enligt följande:
• 29 fasta och 9 rörliga provplatser i hela kommunen
• 162 stycken bakteriologiska analyser per år
• 94 stycken kemiska analyser per år
• 8 stycken utökade kontroller där bekämpningsmedel och andra miljögifter analyseras.

Dricksvattenkvalitet i Alingsås kommun

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Det ställs krav på utgående kvalitet från vattenverk och ett annat krav på kvaliteten hos abonnent. Att kvalitetskraven skiljer sig åt beror på att kvaliteten för vissa parametrar förändras i ledningsnätet.

Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning. Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av i länken nedan. 

För kortfattad beskrivning av de olika parametrarna se pdf nedan. 

Fel på dricksvattnet

Om du av någon anledning misstänker fel på dricksvattnet så är det mycket viktigt att du kontaktar oss omedelbart. Vår felanmälan är öppen dygnet runt på telefon 0322 - 617199.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dricksvattenkvaliteten i Alingsås kommun, eller ta del av fullständiga analysprotokoll så är du välkommen att kontakta oss på VA-avdelningen.

Kontakt

Alingsås kommuns VA-avdelning via växeln: 0322-61 60 00, måndag-fredag 8.00 - 16.00.

Tillhörande information