Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-01-27

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-01-27
Paragraf: 
1-8
Förvaringsplats för protokollet: 
Alfresco
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-02-21