Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-06-18

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2019-06-20
Paragraf: 
60-68
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och omsorgsnämnden
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-07-12