Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-21

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-01-21
Paragraf: 
7-18
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-02-20