Vård- och omsorgsnämndens protokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-04-23
Paragraf: 
41-50
Förvaringsplats för protokollet: 
Vård- och omsorgsnämndens närarkiv
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2019-05-18