Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott - Sekretessprotokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-05-06
Paragraf: 
29
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård och omsorg
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-05-28