Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott - Sekretessprotokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-03-10
Paragraf: 
15-16
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-04-02