Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott - sekretessprotokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-02-05
Paragraf: 
10
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet, vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-02-28