Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott - sekretess

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2019-02-07
Paragraf: 
2-6
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-03-05