Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-02-04
Paragraf: 
9-13
Förvaringsplats för protokollet: 
Alfresco
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-02-28