Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-10

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-03-10
Paragraf: 
14-18
Förvaringsplats för protokollet: 
Alfresco
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-04-03