Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-05-06
Paragraf: 
28-35
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet Vård- ochomsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-05-29