Vård och omsorgsnämnden 2020-04-27

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-04-27
Paragraf: 
22-28
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård och omsorg
Sekreterare för mötet: 
Peter Porss
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-06-04