Vård- och omsorgsnämnden

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-05-12
Paragraf: 
30-32
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård och omsorg
Sekreterare för mötet: 
Elisabet Möller
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-06-04