Vård- och äldreomsorgsnämndens protokoll 2018-11-19

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-19
Paragraf: 
96-112
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
sön, 2018-12-16