Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott - sekretessprotokoll

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-12-03
Paragraf: 
§§ 80-85
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2018-12-26