Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott - sekretess

Typ: 
Anslag
Sekretessprotokoll
Nämnd/avsändare: 
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-06-04
Paragraf: 
37
Förvaringsplats för protokollet: 
Vård- och äldreomsorgsförvaltningens närarkiv
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-06-27