Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-12-03
Paragraf: 
78-91
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet Alingsås kommun
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2018-12-29