Valnämndens protokoll den 15 november 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Valnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2018-11-15
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 18-20
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2018-12-18