Valnämnden protokoll den 17 januari 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Valnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2019-01-17
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 1-4
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-02-15