Valberedningens protokoll 2019-04-24

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-04-24
Paragraf: 
§ 1
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset
Sekreterare för mötet: 
Jenny Hellsten
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-06-25