Valberedningen protokoll den 19 november 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-19
Paragraf: 
§§ 12-14
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2018-12-13