Utbildningsnämndens protokoll 181120

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2018-11-20
Paragraf: 
§§75-86
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet, utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9 plan 3
Sekreterare för mötet: 
Katrin Löfqvist
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2018-12-13