Upphävande av detaljplan B124A för del av Vässenbo 1:35

Typ: 
Kungörelse
Förslaget innebär att en bestämmelse tas bort om att avlopp måste anordnas för området innan nya byggnader kan tillkomma. Samråd pågår till och med den 23 januari 2019.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2018-12-20
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-01-24