Upphävande av detaljplan B 124A i Vässenbo, Hansalandsvägen

Typ: 
Tillkännagivande
Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 20 juni 2019, § 88, antagit ”Upphävande av detaljplan B 124A för del av Vässenbo 1:35, Hansalandsvägen”. Upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra finns i bifogat meddelande.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2019-06-20
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-07-16