Socialnämndens protokoll 21 april 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2020-04-21
Paragraf: 
24-26
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Elisabeth Mark Lewander
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2020-05-27