Socialnämndens protokoll 2019-06-18

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-06-18
Paragraf: 
61-69
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F
Sekreterare för mötet: 
Karin Hallgren
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-07-17