Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 29 april 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-04-29
Paragraf: 
151-155
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Elisabeth Mark Lewander
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-05-28