Socialnämndens arbetsutskott protokoll den 8 juli 2019 - sekretess

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-07-08
Paragraf: 
§§ 285-286
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Gunvi Sultan
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-07-30