Socialnämndens arbetsutskott protokoll den 3 juli 2019 - sekretess

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-07-03
Paragraf: 
§§ 242-284
Förvaringsplats för protokollet: 
Socialförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Karin Hallgren
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-07-30